דף הבית » תיאור הספרים

תיאור הספרים

על ספריה של ברכה:

שלשת ספרי הברית והחסד (או ספר החיים) מקיפים מעגלים של מודעות אישית של אישה יהודיה החיה בתרבויות שונות: דתית-תימנית, ישראלית לוחמת לשחרור ולהבנה, ויהודיה ישראלית-תימניה בברקלי קליפורניה.

האישי נשזר גם עם מקורות היהדות, התנ"ך והקבלה.

"על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים"

קידושין – ל"ב שעורים בתורת האהבה עוסק במערכות יחסים, בעיקר ברמת הגוף והנפש. הספר דן בסוגים שונים של אהבה לאלוהים ואדם, ומתאר את כל הצדדים השונים של המחברת. היא בוחנת את כל החלקים של ה'אני' כפי שמשתקפים באהבות השונות, במערכות יחסים מגוונות, עם האנשים סביבה ועם אלוהים.

נורית – ל"ב שעורים בתורת העבודה הוא חלקו השני של ספר הברית והחסד – או ספר החיים – המהווה מדריך להתפתחות רוחנית. נורית הוא כלי ללימוד ברבדים רבים ולהמשך חקירה במקורות היהדות השונים – הרבה מעבר למה שהשכל לבדו תופש.

למראית עין יש לפחות 3 רבדים:

א. מציאות אישית חוויתית ותעודית, שיש לה תאריך ועובדות בשטח.
ב. ל"ב נתיבות חכמה: עשר ספירות ועשרים ושתים אותיות ה – א-ב לפי פסוקי אשת חיל.
ג. נשים בתנ"ך: פסוקים על נשים המהווים רמז ונקודת התחלה לכל המעונין ללמוד ישר מן המקורות.

זוהי מעין "בובת בבושקה רוסית" – כלי בתוך כלי – אין סוף מיכלים של אור. "סדר נשים" – המכיל את כל הנשים ביהדות – ואולי את כל כנסת ישראל ביחסה לבורא.

תפילות ושתיקות – ל"ו שעורים בתורת החסד כולל ל"ו שעורים המורכבים משלושה יסודות:

א. ח"י תפילות שנכתבו ברובן בברקלי, קליפורניה וחלקן בירושלים.
תאריך הכתיבה ומקומה מצויין בסוף כל שעור.
ב. ח"י שתיקות הדרושות כהכנה לתפילות – הקשבה וכניעה והתבוננות בעמידה לפני בוראי.
ג. ל"ו מובאות מן המקרא של תפילות שנשמעו ונענו- לפי סדר הופעתן במקרא.

ל"ו התפילות מן המקרא, המופיעות בתום כל שתיקה ותפילה, מלמדות אותנו כיצד יש להתכונן לעמידה לפני המקום ואיך להצליח להתחבר איתו. התפילות מחברות את כל חלקינו לעשות רצונו ולזכות בשמחה ובהנחיה ובאהבה בחסדי הבורא, הדרושים לקיומנו.

מנחות
עדנה –רשמי חניה ומסע רוחני בחמישים שערים הוא חלקה הראשון של מנחת שתי הלחם.

עדנה מתאר מסע בין ירושלים צנעא וברקלי קליפורניה והעולמות התחתונים והעליונים. כל הסודות נשפכים החוצה מתוכו גלויים ומנוסחים במילים הכי פשוטות: כל האהבות, התשוקות, החלומות והתסכולים וכל הדיבורים הפנימיים והאינטימיים ביותר על גוף ונפש ונשמה יהודית – כל הסתירות וכל ההפכים מקופלים בין הדפים התמימים והמצחיקים והכואבים שבהתנסויות "אישיות מאד של המשוררת" ברגעי החוויה הכמוסים – וגם במסרים שבאים מן הקולות השמימיים – ביחד עם לבוש אישי מאד, מוגדר מאד במקום ובזמן. "האור והכלי" שזורים בחיבורם המקורי ומשמשים ראי לכל מי שמתכוון באמת לדעת נפשו ונשמתו וחלקים ממרכיבי חייו הגלויים והנסתרים.

בינה – רשמי חניה ומסע רוחני בחמישים שערים הינו יומן מסע, הכולל מסעות וחניות רוחניים וארציים בחמישים שערים – שמהם יש התבוננות החוצה ופנימה – מהבדלי התרבות והמין והמעמד והנפש ומעמקיה אל שער הבינה – המחבר אל' ואדם וכלל הבריאה. השערים מחברים נקודות במרחב ובזמן. זהו חלק ב' של מנחת "שתי הלחם" והמשך של עדנה, אך גם עומד בפני עצמו. לצורך ציטוט מזמורי תהילים המקבילים למספרי השערים, מתחיל ספר זה בשער נ"א.

בת-יין – חמישים לגימות בחמש מגילות – גרסה נשית מיוחדת כמקראה לחגים ומועדים. לפעמים היא מצחיקה ומשעשעת, כגון 'מגילת כנטרישה' לפורים או 'איכה יָשַב' לתשעה באב. ספר זה שוזר פסוקים מחמישים מזמורי תהילים אחרונים – שנשארו אחרי עדנה ובינה. הצופן שנותן צירוף הפסוקים מן התנ"ך המקורי – בשזירה מקרית מצידי – עם השירים הערוכים מכבר בספר – מגלה לי ולקוראים סודות נסתרים. דמויות בתנ"ך – נשים וגברים – עם דמויות מן המציאות הישראלית עוטים מלבושים חדשים ותיאטראליים לכבוד ימות המשיח ותחיית המתים. כל קורא עברי יכול להתקדם להבנה הולכת וגדלה ככל שיפתח את המקורות ויתעניין בהם וכך תגדל הנאתו. הנשמה היהודית חשה את הדברים בין כך ובין כך – גם למי שעדיין לא הספיק ללמוד – או שנשתכח ממנו תלמודו.

ספרים אלה נכתבו ונערכו באהבה גדולה במשך שנים רבות – אהבה לעם ואהבה לשרשרת הדורות – מתוך רצון לאחות חלקים בתוכנו ולהתחבר למשמעות חיינו בעולם הזה ולקרב את הגאולה.