דף הבית » קטעים מהמלצה – ד"ר אורי מלמד

קטעים מהמלצה – ד"ר אורי מלמד

קטעים מהמלצה מאת ד"ר אורי מלמד, האקדמיה ללשון העברית

הנושאים, שהגברת סרי בוחרת לעסוק בהם, יש בהם כדי לגרות את המחשבה והדמיון ולשמש זָרָז מאתגר לחשיבה מקורית, ביקורתית, קנתרנית ואף סרקסטית, אך יחד עם זאת מפוכחת מאוד וערנית. העושר הספרותי, העולה מתוך רובדי הלשון המצויים בקובצי שירתה, מציג גיוון סגנוני משופע ברעננות ובלחלוחית טרייה לצורך תיאורי החוויות שעברה המשוררת בחייה בעבר ובהווה.

נוסף לכך בקבציה האחרונים במיוחד מתגלה "ארון הספרים היהודי" שבשירתה כאוצר בלום; אוסף המונחים והמושגים השאובים במישרין מתחומי ההווי התימני של בית אביה, מתורת החסידות ומעולמה של תורת הקבלה, מביא את הקורא לידי מבוכה והשתאות נוכח השפע המבורך הזה. מרקם ססגוני "מנומר" זה הוא הוא המאפיין כל כך את יצירתה מרובת הפנים.

אם ייטיב הקורא "להבין דבר מתוך דבר", מובטחות לו קורת רוח רבה והנאה רוחנית לעילא ולעילא. משקעי ההומור הפזורים בלקטי השירים הללו, כשהם מוסווים בתוך קטעים בעלי כובד ראש ומסרים רציניים, משווים לטקסטים מראה של נערה נאה, העטויה בהינומת חופתה בליל כלולותיה.