דף הבית » ששש… שבעים שירי שוטטות

ששש… שבעים שירי שוטטות

בדמיך חיי!

א.
חתן דמים למולות
ברית דמים לכלולות.
דמים שבעה לילות.
בדמייך חיי!
דמים בפתחך.
דמים עד בלותך.
דמים עד כלותך!

הדם הוא הנפש
ובך גם הרפש.
בעורקך דם ואש
כל עוד כוח
בך יש!

ומותר האשה
מן האדם –
זה הדם.

סובב סובב
בך הדם
וקולו לא נדם.

זורם זורם
בך הדם
סם חיים לאדם.
כשמש ביום,
כירח במרום.

קדוֹשה אַת מגעת.
רוטטת בלי דעת.
מתרונן בך יקום
בפעפוע דמיו.
נושם בך יקום
בפעימות כל ימיו.

ב.
למועד הזה
אשוב אלַיך
ויחדיו בך
נזרום.
למועד הזה
אשוב אליך
חלומנו יקרום.

ונס הבריאה
יתרחש מחדש.
וברחמך הטובה
סוד חיים
שוב יִרגַש.